Shin Aino ⇒ Rin Natsume
vs
Ikkyu ⇒ Underdog X
2
 
0