Gagi EX / CVS2A Kyo
vs
Mokou_K / Akashi Kaoru
2
 
1