Stupido / Master Moriya
vs
Baruganodon EX / Bike Myson Sr.
3
 
1