Sasquatch 71113 ⇒ Shishiwakamaru EX
c.
Raidou Kuzunoha ⇒ Paprika
1
 
2